คำถามและปัญหาที่พบบ่อย


คำถาม : ถ้าไม่สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ เราสามารถขอใบสมัครกรอกและส่งที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเลยได้ไหมคะ

ตอบ : ต้องสมัครผ่านทางระบบ online เท่านั้นค่ะ

คำถาม : ถ้ายังไม่มีคะแนน TOEIC สามารถสมัครสอบได้ไหมคะ

ตอบ : ในการสมัครสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2561 น้องๆ ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษค่ะ

คำถาม : ถ้ายังสอบภาค ก ของ กพ.ไม่ผ่าน จะสมัครได้รึเปล่าครับ

ตอบ : ในการสมัครสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง น้องต้องมีผลการสอบจาก กพ. เรียบร้อยแล้วค่ะ

คำถาม : สนใจสมัครงาน แต่เกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 2.5 จะสามารถสมัครได้หรือไม่

ตอบ : สามารถสมัครได้ค่ะ เนื่องจากในประกาศรับสมัครงาน ไม่ได้ระบุเกรดเฉลี่ยหรือ GPA ค่ะ

คำถาม : เพื่อนสมัครให้ผิดตำแหน่ง แก้ไขได้รึเปล่าคะ

ตอบ : น้องๆ สามารถสมัครได้ประเภทเดียวและตำแหน่งเดียว หากสมัครผิดจะไม่สามารถแก้ไขได้ ควรสมัครด้วยตนเองเพื่อลดความผิดพลาดนะคะ

คำถาม : คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบมา ไม่ตรงกับที่ระบุในประกาศรับสมัครฯ สามารถสมัครได้ไหมคะ

ตอบ : คุณวุฒิจะต้องเป็นไปตามประกาศรับสมัครฯเท่านั้นค่ะ

คำถาม : ชำระค่าสมัครสอบผ่าน NetBank กรุงไทยหรือผ่าน ATM กรุงไทย ต้องทำอย่างไรค่ะ

ตอบ :

ข้อควรระวัง
1. การสรรหาบุคลากรของ ทช. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคล หรือเอกสารใด ๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงานได้
2. ไม่ควรสมัครในวันสุดท้ายหรือใกล้วันสุดท้าย เพราะถ้าคนสมัครมาก อาจทำให้ระบบล่มได้ และทำให้ไม่สามารถสมัครได้ทันตามเวลาที่กำหนด
3. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครได้เพียงประเภทเดียวและอัตราเดียวเท่านั้น จึงควรอ่านรายละเอียดประกาศ รับสมัครก่อนการสมัคร


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แจ้งปัญหาทางเทคนิค: support@prism.co.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 04/09/61
โดย สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง