ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ
กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แจ้งปัญหาทางเทคนิค: support@prism.co.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 04/09/61
โดย สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง