ยื่นใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
ท่านสามารถยื่นใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลได้ 3 หัวข้อ ได้แก่
- ชื่อ
- นามสกุล
- คำนำหน้าชื่อ
ข้อมูลอื่นๆ ให้นำหลักฐานมาในวันสอบข้อเขียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล คลิกที่นี่

กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและอัพโหลดไฟล์แบบฟอร์มใบยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลของท่าน
 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แจ้งปัญหาทางเทคนิค: support@prism.co.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 04/09/61
โดย สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง