ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

04-09-2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

27-08-2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและผังที่นั่งสอบประจำปี 2561

17-08-2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

09-08-2561

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันประจำปี 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

22-06-2561

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมเปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561

09-06-2561


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แจ้งปัญหาทางเทคนิค: support@prism.co.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 04/09/61
โดย สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง